Architectuurcafé
Terug
 
Afdrukken
Architectuurcafé over Batavialand op 20 september 2012
Uitgegeven: 06-09-2012

Op donderdag 20 september organiseert Stichting ALS een architectuurcafé over Batavialand, het plan voor een nieuw erfgoedpark aan de Lelystadse kust. Provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Batavialand hebben vlak voor de zomer het plan Batavialand gepresenteerd. Arnoud Odding van bureau O dubbel d heeft als kwartiermaker dit proces begeleid. Samen met architect Peter van Asche van bureau SLA, die het ontwerp voor het erfgoedpark heeft gemaakt, komt hij een toelichting op het plan geven, waarbij het accent zal liggen op de architectuur van het park en de ruimtelijke inpassing.

Het verhaal van Batavialand gaat breder dan alleen de geschiedenis van Flevoland.
Het vertelt het verhaal van ons natte Nederland als geheel. Hoe wij door de jaren heen geprobeerd hebben het water te beheersen en naar onze hand te zetten. Door de zeeën te bevaren en polders aan te leggen, hebben wij gebruik gemaakt van het water om ons heen. Dit is de rode draad door onze geschiedenis en heeft ons als Nederlanders gemaakt tot wie wij nu zijn. Centraal daarbij staan durf, techniek en handelsgeest. Niet voor niets is het centrale motto van het park Durven doen!

Durven doen! staat voor durf om de wereld te verkennen. Om land van de zee te winnen. Maar ook om nieuwe technieken te gebruiken, te bouwen, om grenzen te verleggen. Dat moeten de bezoekers in het nieuwe erfgoedpark Batavialand ook ervaren en beleven.

Batavialand verbindt het Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed tot één museale attractie aan de Lelystadse kust van nationaal en internationaal formaat.. Het wordt een erfgoedpark, waar bezoekers letterlijk worden meegenomen in het verhaal van de lage landen.
Techniek speelt daarbij een belangrijke rol. Van de allereerste dijkjes tot de indrukwekkende deltawerken; van de allereerste boomstamkano’s tot de meest innovatieve jachten is gebruikgemaakt van de beste technieken die voorhanden waren. In Batavialand draait alles om de constructie van ons bestaan.
Het wordt dan ook een modern erfgoedpark waarin het verleden wordt gecombineerd met de modernste middelen. Daarnaast is Batavialand een kennisinstelling met museum en archieffuncties met de maritieme rijkscollectie en de kennis over het bouwen van historische vaartuigen.

Het architectuurcafé wordt gehouden in museum Nieuwland, Oostvaardersdijk 01-13 te Lelystad op donderdag 20 september. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang bijeenkomst 20.00 uur.
Het architectuurcafé is gratis bij te wonen.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.