Architectuurcafé Stichting ALS over de Omgevingswet
Uitgegeven: 11-04-2016
 

Op donderdag 21 april organiseert stichting ALS (architectuur, landschap en stedenbouw) een Architectuurcafé over de Omgevingswet

Eind 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Al geruime tijd wordt door Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gewerkt aan de voorbereiding van deze nieuwe wet. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt niet alleen 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, maar voorziet ook in een geheel nieuwe samenwerking tussen overheid en initiatiefnemers.

Het huidige omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden en werkt kostenverhogend en vertragend voor projecten. Met de Omgevingswet bundelt  en minimaliseert de overheid de regels voor de leefomgeving. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten en af te ronden. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, zodat minder gedetailleerde vergunningen hoeven worden aangevraagd. Met meer lokale bestuurlijke afwegingsruimte beoogt het Rijk meer flexibiliteit.

Wat betekent die nieuwe wet eigenlijk voor burgers en bedrijven? Wat krijgen we er in de dagelijks praktijk mee te maken? Daarover zal Sarah Ros, programma manager omgevingswet bij de G32 (het netwerk van 37 grote steden, waaronder Lelystad) en implementatie manager Omgevingswet bij de gemeente Haarlem een inleiding verzorgen.

In haar inleiding zal zij na een korte introductie van de Omgevingswet aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden ingaan op de veranderingen.

Het architectuurcafé wordt gehouden in het Atelier Flevoperspectieven, Stationsplein 182 in Lelystad. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur. Toegang is gratis. Na afloop staat er een drankje voor u klaar.