Architectuurcafé over Herbestemming op woensdag 12 december a.s.
Uitgegeven: 03-12-2012
 

Architectuurcafé  over Herbestemming

Op woensdag 12 december organiseert Stichting ALS een architectuurcafé over Herbestemming, het opnieuw gebruiken van bestaande gebouwen. Gerben van Dijk van SBR, het Kennisplatform voor de bouw en vastgoed, Bart Kellerhuis, architect-partner van Zecc architecten in Utrecht en Peter Krol van ReBuild.nu geven hun visie op herbestemming en transformatie.

Wie de cijfers van de huidige leegstand optelt bij de cijfers van de te verwachten leegstand en die afzet tegen de stagnerende vraag van opdrachtgevers en gebruikers, weet dat we het voorlopig moeten doen met wat er staat, heel veel nieuwbouw zal er de komende jaren niet bijkomen. Maar veel kansen tot herontwikkeling zijn er wel. Herontwikkeling kan de aanjager zijn voor de stedelijke economie. Waar leegstand is, is ruimte voor nieuw gebruik, zoals woningbouw, vrijetijdsvoorzieningen en zorginstellingen. Dat levert vaak verrassende combinaties op, zoals een school of een woning in een fabriekscomplex of een winkel in een kerk.

Transformatie en herbestemming van gebouwen en gebieden is de belangrijkste opgave voor de komende jaren. In Nederland staat zeven miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg en kerkbesturen worstelen met hun verlaten gebouwen. Voeg daarbij de bevolkingskrimp in gebieden aan de rand van Nederland en het is duidelijk dat de bouwopgave is veranderd in een ombouwopgave.

 

Gerben van Dijk van SBR zal ingaan op een aantal trends en ontwikkelingen rond herbestemming, de financieringsmogelijkheden, en aan de hand voor voorbeelden ervaringen met herbestemmingen toelichten. Zecc architecten heeft de afgelopen jaren een aantal spraakmakende herbestemmingsprojecten begeleid. Bart Kellerhuis zal een aantal van de projecten toelichten. Peter Krol zal als Lelystads ondernemer de trends en ontwikkelingen vertalen naar Flevoland, en naar Lelystad in het bijzonder. Hij zal daarbij ingaan op een aantal recente ontwikkelingen, zoals de Waterwijzer, Gildenhof, Waagdek, SHP61, ZW32 (allen Lelystad) en de oude bibliotheek in Zeewolde en het  FabLab in Dronten.

Het architectuurcafé wordt gehouden in Broedplaats#ZW32, Zeilweg 32 te Lelystad op woensdag 12 december. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur. Het architectuurcafé is gratis bij te wonen.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.